BEIRATKOZÁS ÉS AZ ÓVODAKEZDÉS

A beiratkozáshoz az óvoda biztosítja a dokumentumokat,melyek sok-sok információt tartalmaznak a gyermekről,amit a szülőknek kell kitölteniük és leadniuk az óvodában.

Óvodánkban nagyfokú körültekintéssel tervezzük meg a 3-4 éves gyermekek beszoktatását. Fokozatos időcsökkentéssel vesznek részt a szülők ebben a folyamatban. A gyermekeknek a szülői együttlét biztonságot ad, az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri az óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, szokásait.


Igyekszünk úgy szervezni az új gyermekek fogadását, hogy egy csoportba egyszerre egy, maximum két gyermeket szoktassunk be egy héten. Így lehetősége van az óvónőknek és dajkának arra, hogy a lehető legnagyobb figyelmet szenteljék az „új” gyermeknek, ezzel is segítve az eddig ismeretlen helyzethez való alkalmazkodást.

A sok érdekes és ízléses játék mellett az óvónő személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli énekes játékkal, mondókákkal kedveskedik a gyermekeknek. Mint egy nagycsaládban az idősebb óvodások is szívesen szerepet vállalnak az új gyermek befogadásában. A lefekvésnél az új gyermeket különös szeretettel veszi körül az óvónő. Már a beszoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végzik a tevékenységet, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltat az óvónő, természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank