LOGOPÉDIA

Óvodánkban heti rendszerességgel tartunk logopédiai foglalkozásokat kiscsoportos formában az 5 év feletti gyerekeknek.
A gyermekek előzetes logopédiai szűrés alapján kerülnek a csoportokba.
A foglalkozások célja a hibásan ejtett hangok javítása, majd azok helyes használata a spontán hangos beszédben. A foglalkozás kiterjed továbbá a hallási figyelem, a beszédmegértés, a beszédészlelés, az artikuláció, a testséma, valamint téri irányok fejlesztésére. Az órák játékos formában történnek a gyermekek pozitív bevonásával.
Igény szerint foglalkozunk megkésett beszédfejlődésű, orrhangzós beszédű illetve egyéb

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank