MAGÁNÓVODA

Dunaharaszti első magánóvodája,1999-ben alakult, alapítója „ Manófalva Óvoda” Közhasznú Nonprofit Kft.
A Manófalva Óvoda arculatát alapvetően meghatározza a családias, otthonos légkör, a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség- és készségfejlesztés. Az intézményünkben folyó nevelőmunka sikeressége leginkább abban gyökeredzik, hogy az itt dolgozó óvónők, dajkák legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy a gyermekekkel megszerettessék az óvodában zajló életet, hogy a hozzánk járó gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek hozzánk járni, testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt jól fejlődjenek.
A művészeti tevékenységek rendkívül sokrétűek, összetettek és komplex jellegűek. Ide tartozik a mese, vers, ének, tánc, a játék, mozgásművészet, a dramatizálás, a drámajáték, a festés, barkácsolás, valamint a környezet esztétikája is. A gyermekek nevelését, gondozását színvonalas tárgyi feltételek mellett, esztétikus, inger gazdag környezetben valósítjuk meg. Arra törekszünk, hogy a gyerekeket jó minőségű, igényes berendezések, játékok, eszközök vegyék körül. Egy szépen berendezett csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája komoly hatást gyakorol a gyermekre, szülőre egyaránt.
Intézményünkben 2 óvodapedagógus dolgozik, a nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusok végzik. A gyermekcsoport életét óvodapedagógus irányítja.
3 dajka és egy kisegítő segíti az óvodai csoportok mindennapjait.
Az óvoda minden dolgozója aktívan részt vesz a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megtervezésében, elemzésében, értékelésében.
Az óvodapedagógusok munkáját a zenetanár, logopédus, pszichológus, gyógy- és fejlesztő pedagógus segíti.
 

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank